Kryštůfek radí - první pomoc, zásady a pravidla poskytování první pomoci

20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově

Ve firmě BHS v Tachově oslavovali 25 let trvání. Protože náš tým - vesměs poradci Kapitolu a.s. - mají dobré kontakty s uvedenou firmou, byl přítomen i Kryštůfek. Děti se zúčastnili Malování s Kryštůfkem a jejich rodiče si krom jiného mohli prohlížet i různé motoristické veterány. Počasí přálo a tak - i když počet účastníků nebyl nikterak ohromující - akce posloužila nejen firmě, ale  i našemu nadačnímu fondu k dobré propagaci. Ani veřejná sbírka nepřišla zkrátka a získané finanční příspěvky využijeme k nákupu našich plyšových kamarádů - Kryštůfků a ti zase pomohou potřebným dětem.

Jan Svoboda

Předseda správní rady NFKKryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 1 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 2 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 3 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 4 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 5 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 6 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 7 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 8 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 9 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 10 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 11 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 12 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 13 Kryštůfek - 20.7.2019 Tachov – Propagace Kryštůfka záchranáře v Tachově - 14

26.6.2019 Pardubice – Bezpečně na prázdniny s Kryštůfkem

V paláci AFI se konala pro školní mládež (děti) veliká akce Bezpečně na prázdniny se zastoupením všech složek Integrovaného záchranné systému. Zúčastnili se tedy i zdravotničtí záchranáři PaK a Kryštůfek nemohl chybět. Hlavním cílem bylo připomenout dětem, aby na sebe o prázdninách dávaly pozor, zbytečně neriskovaly a co mají dělat, když by se dostaly „do maléru".

Na našem stanovišti se Malovalo s Kryštůfkem. Celkem vzniklo 88 výkresů, což není na tak velkou celodenní akci nějak mnoho. Přičítáme to trochu skutečnosti, že naše stanoviště nebylo zcela v centru dění. Příště budeme usilovat o lepší umístění, abychom byli více na očích.

Děkuji mnohokrát týmu poradců Kapitolu, jmenovitě Ivo Benešovi, řediteli ve Vysokém Mýtě a Janu Krejčímu, řediteli ve Svitavách. Jak známo, je to právě Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s., který je hlavním mecenášem projektu Kryštůfek záchranář a jeho poradci přispívají nejen finančně, ale také svým časem a energií.

Jan Svoboda

Předseda správní rady NFK

 Kryštůfek - 26.6.2019 Pardubice – Bezpečně na prázdniny s Kryštůfkem - 1 Kryštůfek - 26.6.2019 Pardubice – Bezpečně na prázdniny s Kryštůfkem - 2 Kryštůfek - 26.6.2019 Pardubice – Bezpečně na prázdniny s Kryštůfkem - 3 Kryštůfek - 26.6.2019 Pardubice – Bezpečně na prázdniny s Kryštůfkem - 4 Kryštůfek - 26.6.2019 Pardubice – Bezpečně na prázdniny s Kryštůfkem - 5 Kryštůfek - 26.6.2019 Pardubice – Bezpečně na prázdniny s Kryštůfkem - 6 Kryštůfek - 26.6.2019 Pardubice – Bezpečně na prázdniny s Kryštůfkem - 7 Kryštůfek - 26.6.2019 Pardubice – Bezpečně na prázdniny s Kryštůfkem - 8 Kryštůfek - 26.6.2019 Pardubice – Bezpečně na prázdniny s Kryštůfkem - 9 Kryštůfek - 26.6.2019 Pardubice – Bezpečně na prázdniny s Kryštůfkem - 10 Kryštůfek - 26.6.2019 Pardubice – Bezpečně na prázdniny s Kryštůfkem - 11

17.6.2019 Teplice – Kryštůfek v MŠ Na Kopečku

Již po čtvrté uspořádali lidé z Teplického Kapitolu a.s. akci Malování s Kryštůfkem v MŠ na Kopečku a akce se opět vydařila. Přítomni byli záchranáři ZZS Teplice a hasiči SDH Úpořiny. Letos dorazilo přes 50 dětí i s rodiči a přítomni byli i žáci ZŠ Maršovská. Na úvod bylo řečeno pár vět o nadačním fondu a přítomní poznali, že tato činnost má smysl. Poté již děti netrpělivě vyhlížely vidinu, kdy namalují obrázek s Kryštůfkem, budou si moci prohlédnout sanitní a hasičský vůz, který byl v teplém slunečním dni naplněn vodou a budou si moci vyzkoušet roli hasiče v akci.

Celkově děti pečlivě namalovaly přes 50 pěkných obrázků. Zároveň se přiučily pod dozorem záchranářů, jak poskytnout první pomoc. Děkuji ZZS Teplice a SDH Úpořiny za účast a také kolegyním Radce Čermákové, Heleně Tvrzníkové, Lucce Hausnerové, kolegům Martinovi Rusovi a Davidovi Říhovi za pomoc na této akci. Byl to fajn den a těšíme se na příští rok.

Jakub Jirava

Vedoucí obchodního zastoupení

Kapitol a.s. v TeplicíchKryštůfek - 17.6.2019 Teplice – Kryštůfek v MŠ Na Kopečku - 1 Kryštůfek - 17.6.2019 Teplice – Kryštůfek v MŠ Na Kopečku - 2 Kryštůfek - 17.6.2019 Teplice – Kryštůfek v MŠ Na Kopečku - 3 Kryštůfek - 17.6.2019 Teplice – Kryštůfek v MŠ Na Kopečku - 4

15.6.2019 Litoměřice – Den záchranářů Ústeckého kraje

Nadační fond Kryštůfek se za personální podpory poradců Kapitolu z Teplic zúčastnil veliké akce zdravotnických záchranářů z ÚK. Mnoho dětí se zastavilo u našeho stánku a Malovalo s Kryštůfkem do celostátní a celoroční soutěže.  Celý tým za vydatné propagační podpory patronky projektu Zlaty Adamovské (autogramiáda) uspěl s veřejnou sbírkou a vybral od návštěvníků určitě několik tisíc korun. Za tyto peníze může nadační fond opatřit plyšové Kryštůfky do sanitních vozů ZZS.

Děkujeme všem dárcům za finanční dary, jejich dětem za namalované obrázky, paní Zlatě Adamovské za úspěšné angažmá a samozřejmě i celému realizačnímu týmu ve složení David Říha, Radka Čermáková, Andreas Pagunadis, Lenka Rychtaříková Eichlerová a Martin Jelínek za iniciativní součinnost.

 

Václav Šafář

Ředitel Kapitolu a.s. v TeplicíchKryštůfek - 15.6.2019 Litoměřice – Den záchranářů Ústeckého kraje - 1 Kryštůfek - 15.6.2019 Litoměřice – Den záchranářů Ústeckého kraje - 2 Kryštůfek - 15.6.2019 Litoměřice – Den záchranářů Ústeckého kraje - 3 Kryštůfek - 15.6.2019 Litoměřice – Den záchranářů Ústeckého kraje - 4

6.6.2019 Teplice – Teplický dopraváček

Na dopravním hřišti Teplice-Prosetice se konal během dopoledne již IV. ročník akce „Teplický dopraváček", na které byl Kryštůfek s teplickým Kapitolem opět pozván. Děti z mateřských školek se utkaly ve znalostech o zásadách bezpečného pohybu v silničním provozu a věcech s tím souvisejících. Na stanovištích za účasti Policie ČR plnily děti řadu úkolů, jako jízdu zručnosti na koloběžce nebo na kole, strážníkům musely vyjmenovat např. předepsané vybavení jízdního kola. Na dopravním hřišti si v praxi ověřily své znalosti dopravního značení a bezpečného přecházení vozovky.

Stanoviště Kapitolu bylo společné se  Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje-Teplice, kde měly možnost děti ukázat své znalosti čísel tísňových linek, vyzkoušet si první pomoc včetně masáže srdce, nebo si prohlédnout a vyzkoušet vybavení sanitky.

Na akci však nesmělo chybět místo pro ,,Malování s Kryštůfkem", u kterého děti malovaly krásné obrázky do celorepublikové soutěže.

Ze čtyřiceti účastníků na závěr proběhlo vyhodnocení těch nejlepších, malé děti opět příjemně překvapily svými znalostmi a potěšily nás kresbou obrázků.

Akci si děti náramně užily a společně se budeme opět těšit na další ročník.

 

Karel Vorel

Poradce Kapitolu a.s. v TeplicíchKryštůfek - 6.6.2019 Teplice – Teplický dopraváček - 1 Kryštůfek - 6.6.2019 Teplice – Teplický dopraváček - 2 Kryštůfek - 6.6.2019 Teplice – Teplický dopraváček - 3 Kryštůfek - 6.6.2019 Teplice – Teplický dopraváček - 4 Kryštůfek - 6.6.2019 Teplice – Teplický dopraváček - 5 Kryštůfek - 6.6.2019 Teplice – Teplický dopraváček - 6 Kryštůfek - 6.6.2019 Teplice – Teplický dopraváček - 7 Kryštůfek - 6.6.2019 Teplice – Teplický dopraváček - 8 Kryštůfek - 6.6.2019 Teplice – Teplický dopraváček - 9 Kryštůfek - 6.6.2019 Teplice – Teplický dopraváček - 10

8.6.2019 Pístov – Den pro děti z dětských domovů

Letos už po čtrnácté se zaplnil Jihlavský tankodrom nejenom vojenskou technikou a offroad-ovými auty, ale i cca 150 dětmi převážně z dětských domovů.
Tuto akci už po osmé navštívil i Kryštůfek. Děti nejenom malovaly, ale za pomoci záchranářů se učily základy první pomoci a resuscitace. Nechyběli ani ostatní záchranné složky jako hasiči a městská policie. Celá akce měla velký úspěch a už se těšíme na další ročník.
Velký dík patří těm, kdo pomáhali s organizací a Nadačnímu fondu Kyštůfek, který dodal pro děti dárky za namalované obrázky. Poděkování také patří ZZS v Jihlavě za ukázku své práce.

Jarda a Madlenka Hodačovi

Spolupracovníci Nadačního fondu KryštůfekKryštůfek - 8.6.2019 Pístov – Den pro děti z dětských domovů - 1 Kryštůfek - 8.6.2019 Pístov – Den pro děti z dětských domovů - 2 Kryštůfek - 8.6.2019 Pístov – Den pro děti z dětských domovů - 3 Kryštůfek - 8.6.2019 Pístov – Den pro děti z dětských domovů - 4 Kryštůfek - 8.6.2019 Pístov – Den pro děti z dětských domovů - 5 Kryštůfek - 8.6.2019 Pístov – Den pro děti z dětských domovů - 6 Kryštůfek - 8.6.2019 Pístov – Den pro děti z dětských domovů - 7 Kryštůfek - 8.6.2019 Pístov – Den pro děti z dětských domovů - 8 Kryštůfek - 8.6.2019 Pístov – Den pro děti z dětských domovů - 9 Kryštůfek - 8.6.2019 Pístov – Den pro děti z dětských domovů - 10 Kryštůfek - 8.6.2019 Pístov – Den pro děti z dětských domovů - 11 Kryštůfek - 8.6.2019 Pístov – Den pro děti z dětských domovů - 12 Kryštůfek - 8.6.2019 Pístov – Den pro děti z dětských domovů - 13 Kryštůfek - 8.6.2019 Pístov – Den pro děti z dětských domovů - 14 Kryštůfek - 8.6.2019 Pístov – Den pro děti z dětských domovů - 15 Kryštůfek - 8.6.2019 Pístov – Den pro děti z dětských domovů - 16 Kryštůfek - 8.6.2019 Pístov – Den pro děti z dětských domovů - 17

Archív článků najdete ZDE

 

HRY PRO DĚTI

Další připravené hry

Skládačka

Složte co nejrychleji mozajku

Pexeso

Klasická známá hra Pexeso s Kryštůfkem

5 z 5

Najděte co nejrychleji na dvou obrázcích 5 rozdílů

Díky Vám jsme mohli předat do 30.6.2019 už
35.840 Kryštůfků zraněným nebo nemocným dětem

Chci také pomoci